KF-2210GT-02A VELCRO

Specjalistyczna maszyna do naszywania rzepów

Automat przeznaczony do naszywania taśmy rzepowej. Komputerowo sterowany podajnik przycina taśmę na zadaną długość, a następnie wprowadza ją w prowadnice w polu szycia.
Taśma podawana jest bezpośrednio z rolki, bez konieczności wcześniejszego cięcia na odcinki, co znacznie skraca czas całego procesu. Rzep może być cięty prosto lub opcjonalnie z zaokrąglonymi narożnikami, a naszywany po obwodzie lub po kopercie. Maszyna wyposażona w dwa czytelne panele sterujące: do sterowania podajnikiem oraz do wprowadzania wzorów i programowania parametrów szycia (prędkość szycia, długość ściegu, itp.).

SPECYFIKACJA:

  • Szerokość rzepa: 1-5 cm
  • Długość rzepa: 1,5-15 cm
  • Zasilanie: 230V
  • Maszyna wymaga podłączenia do źródła sprężonego powietrza