www.krafft-szwalnicze.pl

PROGRAMOWALNE AUTOMATY Z DUŻYM POLEM SZYCIA

www.krafft-szwalnicze.pl

PROGRAMOWALNE AUTOMATY Z DUŻYM POLEM SZYCIA

KF-8100A-8045

Programowalny Automat z Polem Szycia 80 x 45 cm

KF-8300A-13080-D

Programowalny Automat z Polem Szycia 130 x 80 cm

KF-8300A-200105-D

Programowalny Automat z Polem Szycia 200 x 105 cm